fbpx
Neobvyklá soutěž, plná tvůrčích nápadů, technických řešení, unikátního vývoje a hlavně nadšení ze své práce.

Každý rok jsou stovky odborníků z různých zemí připraveni fandit svým týmům. Ale nejedná se soutěž fotbalových mužstev nebo automobilové závody, ale jde o něco mnohem důležitějšího - o podporu firemního týmu na Mezinárodní soutěži zlepšovacích projektů TRANSFORMACE.

Čím je tato soutěž zvláštní?
Soutěž projektů „Transformace“ je inovativní formát benchmark vzdělávání. Soutěž nejlepších řešení, která jsou prezentována ve své lakonické posloupnosti „problém – řešení – výsledek“, demonstruje originální myšlenky projektových týmů a pomáhá v rozšiřování nejefektivnějších nástrojů a know-how.

Ale nejcennější pro byznys na „Transformaci“ je to, že tato soutěž je sama o sobě nástrojem k zapojení personálu a úspěšné realizaci projektů!

NOMINACE
KAIZEN PROJECT
Soutěž projektů

SOUTĚŽ PROJEKTŮ VE ZVYŠOVÁNÍ PRODUKTIVITY, EFEKTIVITY VÝROBY A ŘÍZENÍ KVALITY PRODUKCE

KAIZEN TEAM
Soutěž projektů

SOUTĚŽ PROJEKTŮ V OBLASTI ROZVOJE FIREMNÍ KULTURY, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONÁLU, SOCIÁLNĚ ORIENTOVANÝCH PROJEKTŮ

HUMAN CAPITAL
Soutěž projektů

ZVLÁŠTNÍ NOMINACE SOUTĚŽE ROKU 2021, VYUŽITÍ VĚDY A TECHNOLOGIÍ V PROJEKTECH ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ A SYSTÉMŮ

PŘÍBĚHY ÚSPĚCHU

V soutěži je plno příběhů úspěchu. Projekt společnosti Nornickel v roce 2020 ukázal synergii cross-funkční interakce při řešení složitého technologického problému a získal Grand Prix.

V roce 2019 kovoobráběcí společnost z České republiky BENEŠ A LÁT obsadila první místo v nominaci Human Capital s unikátním projektem sdílení stavebnic pro mateřské školy v rámci firemní strategie přípravy pracujících k budoucí digitální výrobě.

Tým vyučujícího a studentů Permské národní výzkumné polytechnické univerzity v roce 2020 získal účastníky a porotu soutěže kreativní implementací technologií Lean and Agile za účelem řešení problému většího zapojení studentů do vzdělávacího procesu. Další vítěz – mistr z německé společnosti Alfmeier, získal zasloužené uznání za individuální projekt, který ukázal, jak integrace metodiky kaizen do každodenní práce mistra může najít řešení „neřešitelných“ problémů.

Stále více společností považuje účast v soutěži za veletrh nápadů pro své společnosti. „Transformace“ poskytuje intelektuální synergii v zájmu každé společnosti.

VÍTĚZOVÉ RŮZNÝCH LET
KAIZEN PROJECT

GRAND PRIX V ROCE 2020
Projekt „Snížení nákladů v celém výrobním řetězci zlepšením kvality prášku niklové trubkové pece“
Kolská důlní a metalurgická společnost, Norilský Nikl
Přečíst si článek o projektu

KAIZEN TEAM

1. MÍSTO V ROCE 2020
Projekt „Lean and Agile ve vědeckovýzkumné práci studentů PNVPU“
Permská národní výzkumná polytechnická univerzita

HUMAN CAPITAL

1. MÍSTO V ROCE 2019
Projekt „Seva box — sdílení stavebnic pro mateřské školy“
Společnost Beneš a Lát, Česká republika

CHCETE POMĚŘIT SVÉ SÍLY V SOUTĚŽI?
JAK SOUTĚŽ PROBÍHÁ?

1. Základním pravidlem je to, že předložený projekt odráží chronologii, obsah, metodiku a nástroje provedených změn.

2. Druhým důležitým pravidlem je, že by měl projekt odrážet spolupráci týmu v procesu změn.

3. A třetí pravidlo se týká dodržení časového limitu na prezentaci a zodpovězení otázek.

Soutěž je plná živých emocí a dojmů. Jak je tedy určen vítěz?
PRVNÍ KOLO
 • Soutěžní materiály projektů jsou zveřejněny na webových stránkách IPWeek.
  Každý účastník IPWeek může hlasovat pro projekt, který se mu líbí, a tyto hlasy budou tvořit 30% z celkového počtu bodů prvního kola. Zbývajících 70% doplní hlasy rady expertů, která podrobně projekty hodnotí.
  Do druhého kola postoupí 12 projektů, které získaly největší počet hlasů v každé nominaci.
DRUHÉ KOLO
 • Druhé kolo proběhne ve formátu online obhajoby před porotou.
  Součástí obhajoby bude promítnutí videa a účastník prezentuje svůj projekt a zodpoví na otázky poroty.
  Vysílání obhajoby projektů se simultánním tlumočením je k dispozici všem účastníkům IPWeek 2021.
  Vítězové budou určeni na základě výsledků získaných bodů v každé nominaci.
ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A ÚČASTI V SOUTĚŽI
5. DUBNA 2021
Zahájení přijímání přihlášek do soutěže „Transformace“
1. ZÁŘÍ 2021.
Uzávěrka úhrady účastnického poplatku v soutěži „Transformace“
10. ZÁŘÍ 2021.
Uzávěrka odevzdání souboru soutěžních materiálů do soutěže „Transformace“
20. ZÁŘÍ 2021.
Umístění soutěžních materiálů a harmonogramu obhajoby projektů a zahájení online hlasování na portálu IPWeek 2021.
12. října 2021
Obhajoba projektů před mezinárodní porotou podle harmonogramu, vysílání na webu IPWeek 2021.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A ODMĚŇOVÁNÍ VÍTĚZŮ

15. ŘÍJNA 2021
Slavnostní ukončení a odměňování vítězů soutěže „Transformace“
22. ŘÍJNA 2021
Zveřejnění výsledků soutěže na oficiálním webu IPWeek 2021.
SOUTĚŽNÍ MATERIÁLY
  Co patří do souboru soutěžních materiálů?
  1) Průvodní list projektu v ruštině a v angličtině ve formátu .doc(x)
  2) Elektronická verze posteru (plakátu) projektu ve formátu .pdf, v rozlišení min. 3507×2481 pixelů při 300 dpi
  3) Videonahrávka o projektu, o délce max. 3 minuty ve formátu .mp4 s titulky v angličtině nebo samostatně přiložit text k titulkům ve formátu .doc(x)
  4) Elektronická prezentace (max. 10 snímků v jazyce řečníka) ve formátu .ppt(x)
  Jak vytvořit průvodní list projektu?
  Obecné informace:
  Název projektu a nominace
  Organizace – žadatel
  Stručná informace o společnosti (max. 500 znaků)
  Logotyp společnosti (odkaz ke stažení)
  Autoři projektu s uvedením funkcí
  Řešitel (osoba, která bude prezentovat projekt před porotou)
  Obsah projektu:
  Problém a aktuálnost
  Využívaná metodika a nástroje
  Stručná anotace projektu (max. 1400 znaků). Stručně popište postup prací na projektu, hypotézy, hledání a ověřování řešení, hlavní činnosti
  Výsledky projektu:
  Počet účastníků
  Množství hypotéz
  Počet realizovaných činností
  Roční ekonomický efekt
  Sociální efekt
  Jak vyhotovit poster?
  Poster musí v grafické a výstižné formě vyjadřovat obsah a výsledky projektu.
  Poster musí být vyhotoven barevně, orientace posteru – přísně horizontální. (Elektronická verze v rozlišení min. 3507×2481 pixelů při 300 dpi)
  Text posteru musí být v angličtině.
  Poster musí obsahovat následující oddíly:
  — Informace o projektu: Název projektu, nominace, autoři projektu, logotyp společnosti. Tyto informace musí být uvedeny v angličtině a národním jazyce účastníka (nejprve anglická varianta a potom národní jazyk).
  — Problém
  — Řešení, metodologie řešení
  — Výsledek
  Stáhnout podmínky v PDF
FAQ
A KDO JE POROTA?

O vítězích a laureátech soutěže rozhodne mezinárodní porota. Složení poroty bude zveřejněno na oficiálních webových stránkách Mezinárodního týdne produktivity IPWeek 2021 do 1. října 2021. Rada expertů soutěže je tvořena z řad autoritativních zástupců odborné komunity. Rada hodnotí obsah projektů v prvním kole.

V JAKÉM JAZYCE SE BUDE KONAT OBHAJOBA PROJEKTU?

Účastníci soutěže mají možnost si vybrat k prezentaci projektu jeden ze tří pracovních jazyků IPWeek 2021

KOLIK STOJÍ ÚČAST V SOUTĚŽI?

Registrační poplatek činí 2000 EUR za každý předložený projekt, včetně účasti pětičlenného týmu.

PROČ SOUTĚŽ NAPOMÁHÁ K UPEVNĚNÍ AUTORITY A PROFESIONÁLNÍHO IMAGE?

Akce Mezinárodního týdne produktivity 2021 jsou široce představeny v ruském a mezinárodním odborném tisku. Generálním informačním partnerem IPWeek 2021 jsou Standardy a kvalita – vydavatelství odborných časopisů v tištěné a elektronické podobě s celkovým počtem 60 000 čtenářů.

Výsledky soutěže jsou zveřejněny na webových stránkách, v oficiálních materiálech Mezinárodního týdne produktivity, zaslány partnerům a médiím a také zveřejněny na portálu IPWeek 2021 za účelem přístupu všem účastníkům Mezinárodního týdne produktivity po dobu 6 měsíců.

Získat přístup k publikacím o případových studiích společnosti